Paveiktie darbi

  • MAZSTĀVU DAUDZDZĪVOKĻU ĒKAS PĀRBŪVE, GĀZAPGĀDE

    Adrese Lapu ielā 19, Rīgā

    Sadaļas UK/UKT/LKT/GA

  • ĒKAS ADMINISTRATĪVĀS DAĻAS REKONSTRUKSCIJA, GĀZAPGĀDE

    Adrese "Abras", Ķekavas pag., Ķekavas nov., Latvija

    Sadaļas GAT/GA